Irrasional vs Ratsional sonlar

Ratsional raqam va irratsional son ikkala haqiqiy sonlardir. Ikkalasi ham ma'lum bir doimiylik bo'ylab ma'lum miqdordagi qiymatlarni anglatadi. Matematika va raqamlar barchaning chashka choyi emas, shuning uchun ba'zilar ba'zilari qaysi biri oqilona, ​​qaysi biri irratsional sonni farqlashda adashib qolishadi.

Ratsional raqam

Ratsional son aslida x / y ikkita butun sonning kasr sifatida ifodalanadigan har qanday raqam bo'lib, u erda y yoki maxraj nolga teng emas. Tanlov bir biriga teng bo'lishi mumkinligi sababli, barcha butun sonlar ratsional son degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ratsional so`z dastlab so`z nisbatidan kelib chiqqan, chunki ularning har ikkalasi ham butun son ekanligini hisobga olib, ularni x / y nisbati sifatida ifodalash mumkin.

Irratsional raqam

Irratsional sonlar ratsional bo'lmagan raqamlar sifatida nomlanishi mumkin. Siz bu raqamlarni kasr shaklida yoza olmaysiz; garchi siz uni o'nlik shaklida yozishingiz mumkin. Irratsional sonlar ratsional bo'lmagan haqiqiy sonlardir. Irrasional raqamlarga misollar quyidagilardan iborat: oltin nisbat va 2 ning kvadrat ildizi, chunki siz bu raqamlarning barchasini kasr shaklida ifoda eta olmaysiz.

Irrasional va ratsional sonlar o'rtasidagi farq

Ratsional va irratsional sonlar haqida bilish kerak bo'lgan ba'zi farqlar. Birinchidan, ratsional sonlar - bu kasrlar sifatida yozishimiz mumkin bo'lgan raqamlar; Biz kasr sifatida ifodalay olmaydigan raqamlar pi kabi irratsional deyiladi. 2 raqami ratsional son, ammo uning kvadrat ildizi yo'q. Barcha butun sonlar ratsional sonlar deb aniq aytish mumkin, ammo hamma butun bo'lmagan sonlar irratsional deb ayta olmaymiz. Yuqorida aytib o'tilganidek, ratsional sonlarni kasrlar shaklida yozish mumkin; ammo, bu ham o'nlik sifatida yozilishi mumkin. Irratsional sonlar kasr emas, balki o'nlik shaklida yozilishi mumkin.

Yuqorida aytilganlarga nazar tashlasak, bu ikkalasining farqi nimada ekanligini bilib olishdan qochish mumkin.